Štampa

Grupe predškolaca iz vrtića "Bambi", "Sunce", "Radost I i II" i "Mali kapetan" posetili su našu školu 6.3.2014. godine i 21.3.2014. godine. Tim povodom učenici i Aktiv nastavnika četvrtog razreda pripremili su priredbu "Na slovo na slovo" i prigodne poklone.