JM School Tools - шаблон joomla Авто

Dana, 20.marta 2019. godine u projektu ''Naša šuma, naša briga'' učestvovalo je 20 učenika naše škole sa nastavnicom Natašom Basarić. Projekat je započet u martu čiji su nosioci JKP ''Gradsko zelenilo'' i Udruženje gorana grada Čačka.

Današnja lokacija je bila crkva u Aveniji. Naši učenici zajedno sa učenicima Prehrambeno-ugostitelјske škole i Gimnazije zasadili su oko 100 stabala lišćarskog i četinarskog drveća. Veliku pomoć i podršku su im pružili radnici JKP ''Gradsko zelenilo'', koji su im objasnili i pokazali način sadnje.

Cilј ovog projekta je ozelenjavanje što većih površina grada Čačka, ali i širenje ekološke sveti kod učenika i značaju zelenih površina u gradu za zdraviji i bolјi život. Učenici naše škole su svoje znanje proširili koje su sticali u projektima u okviru same škole kada su pošumlјavali školsko dvorište. U želјi da stabla koja su danas sadili, obećali su da će da obilaze pošumlјenu lokaciju, kako bi videli da li drveće raste.

U akciji su učestvovali učenici šestog, sedmog i osmog razreda koji pohađaju Građansko vaspitanje. Ovakve akcije se i dalјe nastavlјaju, a cilј je sadnja oko 1 000 stabala na teritoriji grada.

Nataša Basarić, profesor geografije

Milan Todorović, profesor fizičkog vaspitanja