JM School Tools - шаблон joomla Авто

Nastavnice matematike Tanja Petrović i Jelena Kenić iz OŠ „Dr Dragiša Mišović“ u Čačku sa svojim učenicima već godinama učestvuju na različitim eTwinning projektima. eTwinning je internet portal koji je namenjen zaposlenima u obrazovanju i omogućava im povezivanje sa kolegama širom Evrope, kako bi (između ostalog) sa svojim učenicima pokrenuli različite zajedničke virtuelne projekte i time obogatili nastavu, ali i razvili mnoštvo učeničkih i ličnih kompetencija.

U septembru 2018. godine na eTwinning portalu započet je međunarodni projekat „Put Your Math Glasses ON!“, koji je nastavnica Jelena Kenić započela sa koleginicom  Fatimom Kličić, nastavnicom matematike iz Bosne i Hercegovine, a kome se od samog početka kao partner pridružila i nastavnica Tanja Petrović.

Zbog velikog interesovanja učenika da se priključe ovom, ali i nekim budućim projektima, kao i zbog želje da teme koje se obrađuju ponekad izađu iz okvira redovne nastave, nastala je sekcija „Kroz matematičke naočare“.

Sekcija je počela sa radom na početku školske 2018/2019. godine, a namenjenjna je učenicima od petog do osmog razreda. Autori i voditelji sekcije su nastavnice matematike Tanja Petrović i Jelena Kenić. Ime sekcije su izabrali sami učenici u okviru anonimne ankete koju su osmislile i sprovele voditeljke sekcije. Rad sekcije tokom prve godine postojanja je u najvećoj meri bio posvećen upravo projektu po kome je sekcija i dobila ime.

Fotografije možete pogledati ovde.

Nastavnice su projekat pokrenule želeći da motivišu svoje učenike i podstaknu ih da otkriju praktičnu primenu matematike u stvarnom životu, kao i da pronađu vezu između matematike i prirode, umetnosti, ostalih školskih predmeta i sveta uopšte. Postignuto je mnogo više od toga. Kod učenika se razvijala radoznalost, želja za istraživanjem, kritičko mišljenje, znanje iz geografije, komunikacione veštine, veština pažljivog slušanja, učenici su se oslobađali straha od javnog nastupa, učili timskom radu i još mnogo, mnogo toga. Osim što predstavlja vid učenja zasnovanog na izazovima, ovaj projekat je zbližavao đake i podsticao ih na dalju saradnju, Većina učenika je po prvi put u svom životu imala priliku da primeni svoje znanje engleskog jezika u realnim situacijama, nauči nešto novo o drugim evropskim državama, ali i o svojoj zemlji, sazna nešto više o svakodnevnom životu svojih vršnjaka van granica Srbije i još mnogo toga.

Nastavnice su, u dogovoru sa ostalim kolegama koje su učestvovale na projektu, osmišljavale i kreirale zadatke koji su kod učenika razvijali svih jedanaest međupredmetnih kompetencija, vodeći računa da svakom učeniku  bude omogućeno da  iskaže svoje individualne sklonosti i kvalitete, ali i da otkrije neka nova polja interesovanja.

Na projektu je učestvovalo 164 učenika starosti od 11 do 15 godina. Započeli smo ga kao misteriozni timovi sakriveni iza svojih matematičkih naočara koje smo napravili od slamčica i papira specijalno za ovaj projekat. Timove je predvodilo 16 nastavnika matematike iz 9 različitih zemalja.

Toliko misterioznih timova, ali odakle koji dolazi? Pokušali smo da odgonetnemo kroz igru MISTERIOZNI SKAJP. Zašto smo se odlučili baš za ovakav vid upoznavanja? Zbog toga što ova igra kod učenika razvija radoznalost, želju za istraživanjem, kritičko mišljenje, znanje iz geografije, komunikacione veštine, veštinu pažljivog slušanja, oslobađa ih straha od javnog nastupa, uči timskom radu i još mnogo toga.

Putem video konferencija, koje su zakazivali nastavnici, učenici su upoznavali učenike drugih škola sa kojima su kasnije sarađivali na projektu. Uz pomoć i vođstvo svojih nastavnica, učenici su pripremili niz pitanja, preveli ih na engleski i napravili izbor materijala koji će koristiti tokom sastanaka. Učenici su naizmenično postavljali pripremljena pitanja na koja je bilo moguće odgovoriti jedino sa „da“ ili „ne“ i na taj način (koristeći geografski atlas i Google maps kao pomoćna sredstva) pokušavali da odgonetnu iz koje zemlje dolaze njihovi sagovornici. Nakon toga, pomoću unapred pripremljenih  prezentacija i materijala, učenici su jedni drugima predstavljali svoje zemlje, gradove i škole iz kojih dolaze. U nastavku razgovora učenici su spontano pokretali teme koje ih interesuju a koje su se obično ticale svakodnevnog školskog života, ali i života van škole. Svaki od sastanaka završavao je pesmom, smehom i željom da se ponovi.

Nakon što su se timovi predstavili jedni drugima, u okviru sledećeg zadatka, pokušali smo da predstavimo svoja rodna mesta obraćajući pažnju na geometrijske figure i geometrijska tela koja viđamo gotovo svakog dana, ali ne obraćamo pažnju na njih. Grupa učenika koja je radila na ovom zadatku, pretvorila se u prave reportere. Uz konsultacije sa nastavnicama i na osnovu njihovih smernica, pažljivo je odabrala lokacije koje će posetiti, kao i spomenike posvećene velikanima srpske istorije i umetnosti, prikupila osnovne podatke o njima, a zatim snimila  kratku reportažu na engleskom jeziku. U okviru ovog zadatka, osim što smo se upoznali sa kulturom i istorijom naših partnera, naučili smo nešto novo i o svom rodnom gradu.

Iz razgovora sa svojim učenicima, saznale smo da neke od naših učenika posebno privlači kuvanje i da bi voleli da se oprobaju i u kuhinji. Shvatili smo da bi to bio još jedan dobar način da povežemo matematiku sa situacijama iz svakodnevnog života, pa smo osmislile zadatak koji bi nam pomogao da naučimo nešto novo o tradicionalnoj kuhinji zemalja iz kojih dolaze neši partneri, a kako bismo recepte prilagodili potrebama svojih timova morali smo da primenimo razmeru i proporcije. U okviru ovog zadatka razmenili smo recepte svojih omiljenih jela, pokazali jedni drugima kako to praktično izgleda u kuhinji i isprobali sopstvne kulinarske veštine. Od prikupljenih recepata smo napravili zajednički kuvar. Sve ovo smo, naravno, uradili na engleskom jeziku. 

Bližili su se novogodišnji i Božićni praznici, pa kako sa svojim virtuelnim drugarima nismo mogli da se vidimo lično, odlučili smo da jedni drugima čestitkama ulepšamo ove dane. U vreme digitalizacije i Interneta, tradicionalna pisma su prava retkost pa smo odlučili da sa partnerima razmenimo prave čestitke, poslate poštom. U isto vreme smo došli na neobičnu ideju i odlučili da dodamo malo zabave u naš projekat. Znajući da se grupa učenika u slobodno vreme bavi plesom i folklorom, osmislile smo neobičan novogodišnji izazov u kome su učenici, uz pomoć nastavnica,  jedni druge upoznali sa svojim tradicionalnim plesovima pomoću Dekartovog koordinatnog sistema i brojevne prave. Video snimci i uputstva su na engleskom jeziku.

Povodom 8. marta, želeli smo da jednu od aktivnosti posvetimo i ovom prazniku, a da u isto vreme  naučimo nešto novo o mestima iz kojih dolaze naši drugari, kao i o svom rodnom gradu. Zadatak za učenike je bio da otkriju koliko ulica ima njihov grad i koliko od njih nosi ime neke znamenite ženske osobe. Svi timovi su podatke unosili u zajedničku tabelu, onlajn putem, a pravo iznenađenje je nastalo kada smo otkrili da je broj ovakvih ulica veoma mali u svim evropskim zemljama, pa čak toliko da u 3 grada ne postoji ni jedna jedina ulica koja je nazvana po nekoj ženskoj osobi. Na časovima matematike koji su bili posvećeni procentima uverili smo se u to, a svoja otkrića smo na engleskom jeziku podelili sa svojim partnerima.

Svakog 13. marta širom sveta se obeležava međunarodni Dan broja π. Svi timovi su u svojim školama proslavili ovaj dan, a izveštaje o svojim aktivnostima smo razmenili sa ostalim partnerima.

Svi zadaci su bili postavnjeni na odgovarajućim internet platformama kao što su eTwinning i Weebly, a učenici su im mogli samostalno pristupiti u bilo kom trenutku.

Jedan od zadataka projekta je bio i kreiranje logoa. Svi kreativni učenici koji su želeli da učestvuju u ovoj aktivnosti su pozvani da daju svoje predloge. Pomoću alata Microsoft Forms, nakon kreirane zajedničke liste učeničkih radova (predloga) učenici su glasanjem izabrali najkreativniji logo.

Nastavnici su i ostale zadatke kreirali tako da zahtevaju od učenika da svoja znanja iz matematike praktično primene na rešavanje probelema iz svakodnevnog života, dodirujući najrazličitije teme – od povezivanja matematike sa drugim školskim predmetima, do rešavanja nekih od 17 ciljeva održivog razvoja.

Shodno svojim interesovanjima i individualnim karakteristikama, učenici su se opredeljivali za zadatke u kojima bi učestvovali, na osnovu čega su se formirali timovi koji su se bavili određenim temama.

Nakon svakog uspešno obavljenog zadatka, učenici su birali način na koji su svoje rezultate predstavljali ostalim učenicima, ali i partnerima sa projekta. Kako se na  eTwinning projektima saradnja sa drugim školama obavlja isključivo virtuelnim putem, neophodno je izabrati pogodne veb alate pomoću kojih će učenici, sami ili sa nastavnikom, napraviti prezentacije i video zapise i objaviti ih na odgovarajućim internet platformama.

U okviru projekta, na časovima redovne nastave, pokušali smo da pronađemo odgovore na neka realna pitanja i da rešimo nekoliko matematikih zadataka vezanih za procente. Učenici su kao domaći zadatak dobili da na internetu pronađu podatke vezane za površinu zemlje, Evrope, Srbije, svog  grada, kao i da saznaju broj stanovnika svog  grada i broj učenika svoje škole. Na sledećem času matematike su ih upoređivali uz pomoć procenata, a na časovima sekcije snimili videa i podelili dobijene rezultate sa drugarima iz drugih škola. U isto vreme, proveravali smo tačnost pomoću videa koja smo od njih dobili. Rezultate svojih istraživanja podelili smo sa ostalim partnerima u obliku video snimaka na engleskom jeziku.

Na kraju projekta, kreirana je anketa na engleskom jeziku pomoću alata  Google Forms u okviru koje su učenici, anonimno, evaluirali projekat.

O ostvarenosti ishoda učenja, najbolje govore rezultati ove ankete. Na pitanja iz ankete je odgovorilo 99 učenika. Od toga, 

  • 69% ispitanika smatra da je radeći na ovom projektu unapredilo svoje znanje iz matematike
  • 76% da je unapredilo znanje stranog jezika
  • 52% da je unapredilo svoje digitalne veštine
  • 63% da je unapredilo saradnju sa drugima
  • 54% da je unapredilo veštine javnog nastupa
  • 64% da je razvijalo svoju kreativnost
  • 60% je proširilo znanje o drugim državama
  • 43% da je proširilo znanje o sopstvenoj zemlji

86 učenika je odgovorilo da je ovo bio njihov prvi projekat, a 95 učenika je izrazilo želju da nastavi rad na eTwinning-u.

Kao autor projekta, nastavnica Jelena Kenić je kreirala veb sajt projekta na engleskom i veb sajt na srpskom jeziku, kako bi svi zainteresovani učenici, nastavnici, ali prevenstveno roditelji učenika mogli da prate naš rad i rezultate projekta.

Veb-sajt na srpskom jeziku možete pogledati na adresi https://matematickenaocare.weebly.com/

Na kraju školske godine, članovi sekcije, predvođeni svojim nastavnicama Tanjom Petrović i Jelenom Kenić, osmislili su i pripremili predavanje tokom koga su predstavili rad sekcije i rezultate ovog projekta. Predavanje je realizovano u dva termina, a prisustvovali su mu učenici svih šest odeljenja šestog razreda, direktor, pedagog i ostali zainteresovani učitelji i nastavnici.

Početkom avgusta, za rad na ovom projektu, nastavnice Tanja Petrović i Jelena Kenić nagrađene su Nacionalnim oznakama kvaliteta, a učenici Oznakama kvaliteta za učenike.

Mesec dana kasnije, projekat je nagrađen i Evropskom oznakom kvaliteta.

Ponosne smo na uspeh koji je sekcija ostvarila već u svojoj prvoj godini postojanja, što smo mnoge učenike motivisale da prodube svoja znanja iz matematike, otkriju i razviju neke svoje talente i što su svi  članovi iskazali želju da nastave rad u sekciji.

Osim ovog projekta, članovi sekcije su sa svojim nastavnicama učestvovale u još nekoliko međunarodnih eTwinning projekta kao što su „Pi Day”, takođe nagrađen Evropskom oznakom kvaliteta, i „Symmetry Around Us”, koji je završen tek ove školske godine. O ovim projektima, kao i o nekim novim, pisaćemo u posebnom članku.

Voditelji sekcije:

Nastavnica matematike Tanja Petrović

Nastavnica matematike Jelena Kenić