JM School Tools - шаблон joomla Авто

Takmičenja

Okružnog takmičenja iz stranih jezika školske 2016/2017.godine Okružno takmičenje iz engleskog i italijanskog jezika održano je 25. marta 2017. godine u osnovnoj školi „Ratko Mitrović“ u Čačku.

Na takmičenju iz engleskog jezika četvoro učenika 8. razreda ostvarilo je zapažene rezultate i plasiralo se na sledeći rang takmičenja:

U subotu 1. aprila 2017. godine u OŠ „Vuk Karadžić“ u Čačku održano je Okružno takmičenje iz književnosti - Književna olimpijada. Na Republičko takmičenje, koje će se održati u Sremskim Karlovcima 13.maja 2017.godine, plasirala se Mina Čolović, učenica odeljenja 8/2, koja je osvojila maksimalnih 20 poena i PRVO mesto. Želimo joj puno uspeha u danjem takmičenju.

U četvrtak 16.3. u 10:00 časova, kao i u ostatku sveta, održano takmičenje „Kengur bez granica“. Učenici, njih 221, su rešavali zanimljive logičke zadatke. Ni ovo nije sve. Uskoro se javljamo sa novim dešavanjima a šta je to neka ostane tajna još par dana.

Fotografije možete pogledati ovde.

Rezultate okružnog takmičenja iz hemije održanog 1. aprila 2017. u našoj školi možete pogledati ovde.

U OŠ „Vuk Karadžić“ u Čačku 4. marta 2017. godine održano je Opštinsko takmičenje Književna olimpijada za učenike sedmog i osmog razreda. Naša škola imala je osam predstavnika (pet učenika u kategoriji 7. razreda i tri učenika u kategoriji 8. razreda).

Na okružno takmičenje, koje će se održati 1. aprila 2017. godine u OŠ „Vuk Karadžić“ plasirali su se:

Preliminarne rezultate možete pogledati ovde.

U utorak 7. marta 2017. godine održano je Školsko takmičenje iz srpskog jezika i jezičke kulture. Učenici koji su se plasirali na Opštinsko takmičenje su:

5. razred:

Sara Pavlović

Sara Aleksandrić

Jana Milovanović

Nevena Ćosović

Jana Marić

Elena Glišović

Todor Jovanović

Opštinsko takmičenje iz srpskog jezika i jezičke kulture U subotu 18. marta 2917. godine u OŠ „Vuk Karadžić“ održano je Opštinsko takmičenje iz srpskog jezika i jezičke kulture. Učenici koji su se plasirali na Okružno takmičenje su:

5.razred

1. Sara Pavlović 5/3 — 19 poena, 1.mesto

2. Jana Milovanović 5/5 — 18 poena, 2. mesto

3. Sanja Aleksandrić 5/5 — 16 poena, 3. mesto

4. Nevena Ćosović 5/6 — 16 poena, 3. mesto

5. Jana Marić 5/5 — 16 poena, 3. mesto

7. razred

1. Tijana Marinković 7/2 — 17 poena,

2. mesto 2. Nikola Vidiner 7/5 — 14 poena, 3. mesto

U ОŠ „Vuk Kаrаdžić“ u Čаčku 4. mаrtа 2017. gоdinе оdržаnо је Оpštinskо tаkmičеnjе Knjižеvnа оlimpiјаdа zа učеnikе sеdmоg i оsmоg rаzrеdа. Nаšа škоlа imаlа је оsаm prеdstаvnikа (pеt učеnikа u kаtеgоriјi 7. rаzrеdа i tri učеnikа u kаtеgоriјi 8. rаzrеdа).

Nа оkružnо tаkmičеnjе, kоје ćе sе оdržаti 1. аprilа 2017. gоdinе u ОŠ „Vuk Kаrаdžić“ plаsirаli su sе:

Мilicа Ilić (2. mеstо, 17 pоеnа), 7. rаzrеd

Nаđа Тоpаlоvić (2. mеstо, 17 pоеnа), 7. rаzrеd

Nеmаnjа Simоvić (3.mеstо, 16 pоеnа), 7. rаzrеd

Nеvеnа Оcоkоlјić (3. mеstо, 16 pоеnа ), 7. rаzrеd

Učеnici оsmоg rаzrеdа Мinа Čоlоvić i Urоš Kоvаčеvić imајu dirеktаn plаsmаn nа оkružnо tаkmičеnjе kоје su оstаrili prоšlоgоdišnjim učеšćеm nа Rеpubličkоm tаkmičеnju Knjižеvnа оlimpiјаdа.

Čеstitаmо svim učеnicimа i žеlimо im punо srеćе u dаlјеm tаkmičеnju.