JM School Tools - шаблон joomla Авто

Obaveštenje za učenike:

- ispit iz srpskog/maternjeg jezika je 23.06.2021, iz matematike 24.06.2021. i ispit sa kombinovanim testom je 25.06.2021.godine;
- dozvoljeni pribor za učenike: ZA SRPSKI/MATERNjI JEZIK I KOMBINOVANI TEST

- grafitna i plava hemijska olovka (ne piši briši), gumica, ZA MATEMATIKU – grafitna olovka, plava hemijska olovka (ne piši briši), gumica, trougao, lenjir i šestar;

- škola će za svakog učenika obezbediti po dve plave hemijske olovke;

- sva tri dana kada učenik polaže završni ispit mora kod sebe imati overenu đačku knjižicu sa zalepljenom fotografijom i nalepnicom sa identifikacionim brojem učenika;

- u prostoriji u kojoj polaže ispit učenik sedi na mestu sa rednim brojem koje odgovara rednom broju na Jedinstvenom spisku učenika;

- sva tri dana učenici obavezno treba da dođu u školu u 8.15 na kratak sastanak sa odeljenskim starešinom pre nego što budu raspoređeni u prostorije gde će polagati završni ispit;

- od ličnih stvari na ispit se može uneti samo voda/osvežavajući napitak, a sve ostale stvari obavezno se odlažu na posebno mesto tokom trajanja ispita.

U prilogu pročitajte Uputstvo za učenike i roditelje.